Metalizace jako moderní metoda povrchové ochrany

Metalizace jako moderní povrchová úprava

Metalizace jako moderní povrchová úprava

V dnešní době neustále hledáme efektivnější způsoby, jak ochránit materiály před vnějšími vlivy. Trochu ve stínu žárového zinkování je zajímavá metoda s nespornými výhodami, která se nazývá metalizace, nebo též hovorově šopování.

Jak funguje metalizace

Metalizace je proces, kde se na povrch materiálu nanáší vrstva kovu. Toto se obvykle provádí termickým stříkáním, kde se kovový materiál (nejčastěji ve formě drátu) roztaví a pomocí stlačeného vzduchu se rozstříkne na předmět. Tato metoda vytváří silnou a odolnou vrstvu, která chrání materiál před opotřebením, korozí a dalšími vnějšími vlivy.

Proč je metalizace výhodná, aneb odolnost proti korozi jako hlavní argument

Metalizace nabízí řadu výhod, které ji činí atraktivní volbou pro průmyslové aplikace:

 • Odolnost proti korozi: Metalizované povrchy jsou mimořádně odolné vůči korozi, což je klíčové pro prodloužení životnosti materiálů v náročných podmínkách.
 • Lepší přilnavost pro následný nátěr: Oproti žárovému zinkování, kde se před lakováním musí provést tzv. “sweeping”, tedy jemné otryskání povrchu, aby se zajistila lepší přilnavost pro nátěr, je v případě metalizace povrch pro následný nátěr připraven okamžitě. Není tedy riziko loupání barvy, puchýřků a podobně.
 • Estetika: Výsledný povrch je na rozdíl od žárového zinkování mnohem hladší a nejsou na něm běžné neduhy žárového zinkování, tedy nálitky, nerovnoměrná struktura.
 • Není zde omezení rozměru: Žárové zinkování má omezení rozměru, protože je velikost dílců limitována rozměrem zinkovací vany.

Omezení metalizace

I přes mnoho výhod má metalizace také svá omezení:

 • Potřeba další ochrany: Metalizovaný povrch není finální ochranou a vyžaduje další lakování pro kompletní ochranu a dlouhou životnost. Pokud by nebylo lakování aplikováno, nástřik by postupně zdegradoval.
 • Vnitřní povrchy nejsou chráněny: Jak vyplývá z principu metody, nástřik chrání jen ty povrchy, které je možno nastříkat. Vnitřní povrchy (např. trubek) nejsou touto metodou chráněny. Zde je výhoda žárového zinkování, kde v lázni zinek připravenými otvory zateče i do vnitřních povrchů.

Různé typy nástřiků jako metalizace zinkem

Metalizace umožňuje použít různé kovy a jejich kombinace, které rozšiřují její možnosti aplikace:

 • Zinek (Zn): Metalizace zinkem je běžně používána pro ochranu ocelových povrchů, i například v chemickém průmyslu. Čistota používaného Zn drátu je 99,995%.
 • Hliník (Al): Využití pro odolnost v kyselém prostředí a vysokoteplotní aplikace do 600°C, například v průmyslových výfucích. Čistota používaného Al drátu je 99,5%.
 • Zinacor (ZnAl slitina): Slitina zinku (85%) a hliníku (15%), poskytující vynikající protikorozní ochranu a spojení vlastností zinku a hliníku pro široké uplatnění v stavebnictví, strojírenství a energetice. Vhodná pro ochranné i dekorativní aplikace díky vysoké přilnavosti a odolnosti.

Aplikace metalizace v praxi

Metalizace nachází uplatnění v široké škále průmyslových aplikací:

 • Ocelové konstrukce: Využívá se pro ochranu mostů, věží a průmyslových budov.
 • Automobilový průmysl: Je ideální pro komponenty vystavené extrémním teplotám a mechanickému opotřebení.
 • Je důležité si uvědomit, že metalizace je pouze částí procesu ochrany materiálů a vyžaduje další lakování pro zajištění úplné ochrany a estetického vzhledu.

Závěrem k metalizaci

Metalizace představuje významnou, ale často opomíjenou technologii povrchové ochrany, poskytující robustní řešení pro řadu průmyslových aplikací. Ačkoliv má svá omezení, správně kombinovaná s dalšími ochrannými metodami, může se stát optimální volbou pro rozličné typy konstrukcí.

Zkušenosti našich klientů

 • S firmou Abadia jsme v posledních letech realizovali mnoho zakázek v celkovém obratu stovek milionů korun.
  V oblasti ocelových a zámečnických konstrukcí je tato firma schopna komplexně realizovat složité zakázky, od projektové dokumentace, technické a statické přípravy, až po výrobní část projektu.
  Profesionální přístup, výborná komunikace, schopnost samostatně řešit technické problémy a v neposlední řadě výborná realizační kvalita, ji dle našeho názoru řadí mezi jednu z předních českých firem v oblasti realizace zakázek ocelových konstrukcí a spolupráci s nimi vřele doporučuji.

Specializovaný web pro balkony a lodžie

Všechny informace o našem výrobním programu závěsných balkonů a lodžií naleznete na specializovaném webu balkony-a-lodzie.cz.

Produktový web o balkonech a lodžiích></a></center></p>
</body></html>

Rychlý kontakthk-logo