Laserové centrum ELI

 • Ocelové konstrukce stínění - canopy

 • Lávky v budově laserové budovy

 • Ocelové prostupy betonem

 • Lávky

 • Detail styku konstrukce stínění a ocelového sloupu

 • Konstrukce vstupní markýzy

 • Designové schodiště s výplní s plného lakovaného plechu v atriu

 • Detail ukotvení sloupu

 • Skleněné zábradlí v atriu

 • Konstrukce stínění - canopy

Společnost Abadia a. s. byla hlavním dodavatelem ocelových a zámečnických konstrukcí pro stavbu laserového centra ELI Beams.

Významnou dodávkou na tuto stavbu se stala ocelová konstrukce stínění – canopy. Stínění tvoří určující architektonický prvek celé budovy. Z tohoto důvodu byly na konstrukci kladeny maximální nároky z hlediska pohledovosti svarových spojů, zpracování detailů a provedené povrchové úpravy.

Do objektu laserové budovy byly dodány lávky (gantry) pro montáž a údržbu laserových zařízení. Dále ocelové prostupy betonem v počtu převyšující 400 ks o rozměrech až 4 × 3,5 m. Tyto konstrukce umožňují technologiím a médiím prostupovat skrz betonové zdi objektů a jsou opatřeny ocelovými těsněnými zákryty, které zajišťují ochranu proti prostupu elektromagnetického pulzu (EMP).
Mezi dodávané prvky pro objekt vstupního atria patří konstrukce vstupních markýz, spojovací lávky, designové schodiště s výplní s plného lakovaného plechu a konstrukce střechy.
Dalšími dodanými celky jsou ocelové stropy podzemního velínu, roznášecí konstrukce rozvodu technologií nebo ocelové konstrukce střechy v objektech technologie chlazení a hospodářství technických plynů.

Realizace této zakázky kladla vysoké nároky na originální řešení technologických postupů při přípravě a provádění výroby i během vlastní montáže.

Celkem bylo společností Abadia a. s. úspěšně dodáno přes 600 tun ocelových konstrukcí a tato stavba patří svým rozsahem a technickou náročností mezi významné realizace společnosti.


Více informací o laserovém centru ELI: www.eli-beams.eu/cs

Článek o dodávaných konstrukcích firmou Abadia v časopisu Konstrukce: www.konstrukce.cz

Oblast výroby: 
Realizované dodávky: 
stavební konstrukce
fasády
konstrukce střech
ocelové lávky
vnitřní schodiště
vnitřní zábradlí
Lokalita: 
Dolní Břežany
Rok realizace: 
2015
Objednatel: 
Metrostav a.s.
Objem zakázky: 
28 mil. Kč

Zkušenosti našich klientů

 • S firmou Abadia jsme v posledních letech realizovali mnoho zakázek v celkovém obratu stovek milionů korun.
  V oblasti ocelových a zámečnických konstrukcí je tato firma schopna komplexně realizovat složité zakázky, od projektové dokumentace, technické a statické přípravy, až po výrobní část projektu.
  Profesionální přístup, výborná komunikace, schopnost samostatně řešit technické problémy a v neposlední řadě výborná realizační kvalita, ji dle našeho názoru řadí mezi jednu z předních českých firem v oblasti realizace zakázek ocelových konstrukcí a spolupráci s nimi vřele doporučuji.

Specializovaný web pro balkony a lodžie

Všechny informace o našem výrobním programu závěsných balkonů a lodžií naleznete na specializovaném webu balkony-a-lodzie.cz.

Produktový web o balkonech a lodžiích></a></center></p>
</body></html>

Rychlý kontakthk-logo