Středotlaké odlévání sanitární keramiky

Stroj pro výrobu sanitární keramiky technologií tlakového lití do porézních plastových forem je jednoúčelovým výrobním zařízením, které je schopno pracovat v nepřetržitém automatickém cyklu. Zařízení se vyznačuje jednoduchou avšak účelnou konstrukcí, minimálními náklady na údržbu a krátkým časem licího cyklu. Jako řídcí systém je použito PLC Siemens Simatic S7/300, který umožňuje snadnou a názornou obsluhu pomocí operátorského panelu.

Zařízení se dodává ve třech modifikacích podle toho, jaké výrobky má zákazník zájem na stroji produkovat.

Model STLN (zkratka pro Středotlaké lití nádržek) je proto konstruován na odlévání nádržek klozetů, model STLV (Středotlaké lití vík) je konstruován pro výrobu vík těchto nádržek a model TDL (Tlakové dutinové lití) je konstruován pro lití výrobků s dutinou, jako např. polosloupů a obrácených nádrží klosetů.
Každé zařízení je tvořeno vlastním licím strojem, dopravním systémem hotových výrobků a řídicím systémem. Všechny tři zařízení vycházejí z jednotné konstrukce, která je pro dedikované použití upravena. Úpravy se týkají zejména způsobu uchycení forem na licím stroji a konstrukce dopravního systému.

Production section: 
Location: 
Ruská federace
Year of the execution: 
2011

References by our clients

  • In cooperation with Abadia a.s., I have carried out several contracts in the total turnover of hundreds of thousands Czech crowns throughout the last few years. When it comes to the field of steel and metalwork structures, this company is able to carry out complex contracts, taking care of all the phases – from project documentation, technical and static preparations, to the production itself. Thanks to its professional approach, excellent communication, ability to handle any technical issues independently and also brilliant quality of execution, this company is, in our opinion, one of the leading Czech companies in the field of executing contracts related to steel structures. Therefore, I highly recommend you to form a partnership with them.

Quick contact

  • Slapy u Tábora 144
    391 76 Slapy
    Czech Republic
  • Tel: +420 383 835 197
  • IČO 26092719
  • DIČ CZ26092719