•        383 835 197
  • info@abadia.cz

Dokážeme Vám vyjít vstříc

Společnost Abadia a.s. poskytuje komplexní služby v oblasti strojírenské a zámečnické výroby a výroby svařovaných ocelových konstrukcí. Každoročně pro naše klienty úspěšně realizujeme desítky zakázek přesně na míru. Neváhejte nás kontaktovat s Vaší poptávkou.

Vyrábíme ocelové konstrukce, zámečnické prvky a technologická zařízení.


Zkušenosti našich klientů

  • Musím poděkovat společnosti Abadia a.s. za příkladnou součinnost. I přes napjaté termíny byly všechny výrobky dodány včas a ve výborné kvalitě. Těším se na další spolupráci.

  • Se společností Abadia a.s. úspěšně spolupracujeme již řadu let. Nikdy jsme s nimi neměli problémy a všechny zakázky pro nás vyhotovili v požadované kvalitě a i přes napjaté termíny vždy včas.

Partnerská společnost Evocati

Evocati pro Vás zajistí pokládky NN a VN kabelů, opravy a údržbu trafostanic či montáž veřejného osvětlení.

Podpora projektů

Společnost Abadia a.s. realizuje projekty podpořené z operačních programů Podnikání a inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancované z fondů Evropské Unie.